Top
Image Alt

The Lijjat Papad Community: A business by the women, for the women

The Lijjat Papad Community: A business by the women, for the women

Insightful information regarding Lijjat papad and women entrepreneurship.

  • Faculty Mentor
    Prof Bharat Damani

  • Group Members
    Kavya Shah, Aashna Karia, Ashni Bansal, Deepan Mehta, Deepika Gupta, Diya Jagani, Ishan Sanghvi, Jalak Shah, Jash Shah, Rahil Parakh, Siddh Gosalia, Vansh Valani, Yesha A Shah

0.0

Overall 0

Festivals 0